Skip to main content

டீன் வீட்டம்மா அதிகாரம்! -அலறும் வேளாண் கல்லூரி!

தமிழக அரசின் கோவை வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது மதுரையிலுள்ள வேளாண் கல்லூரி. இதன் டீனாக இருப்பவர் வி.கே. பால்பாண்டி. இவரது டீன் பதவி காலம் இந்தாண்டு இறுதியில் முடிகிறது. இந்த நிலையில், கல்லூரி வளாகத்தில் டீன் பால்பாண்டி யின் மனைவியின் அதிகாரம் அதிகமாக இருப்பதாக அலற... Read Full Article / மேலும் படிக்க,

இவ்விதழின் கட்டுரைகள்