Skip to main content

அடுத்த கட்டம்! - பழ.கருப்பையா 72

72 இந்தியாவைச் சுருக்கப் போகிறீர்களா? ஒரே நாடு; ஒரே குடும்ப அட்டை' என்றார்கள். "ஒரே நாடு; ஒரே அரசியல் சாசனம்' (சிறப்பு மதிப்புச் சட்டங்கள் செல்லா) என்றார்கள். "ஒரே நாடு; ஒரே மதம்' (இந்துக்களின் நாடு இந்தியா) என்றார்கள். இப்போது "ஒரே நாடு; ஒரே தேசிய மொழி' (இந்தி) என்கிறார்கள். "இல்லாத ப... Read Full Article / மேலும் படிக்க,
உங்கள் கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்

இவ்விதழின் கட்டுரைகள்