Skip to main content

சீறிய வங்கப்புலி! ஜெயித்துக் காட்டிய தோழர்கள்!

முயலை மூலைக்கு நெருக்குவதற்கும், புலியை மூலைக்கு நெருக்குவதற்கும் வித்தியாசமிருக்கிறது. வங்கத்துப் பெண் புலி பா.ஜ.க.மீது பலமாகவே பாய்ந்து பிறாண்டியிருக்கிறது. ஊடகங்களும் மத்திய அரசின் அதிகாரங்களும், விலைக்கு வாங்கப்பட்டவர்களும் மட்டும் போதுமென்று நினைத்த பா.ஜ.க.வுக்கு மேற்குவங்கத் தேர்த... Read Full Article / மேலும் படிக்க,

இவ்விதழின் கட்டுரைகள்

Brandspot

Brandspot 1

Brandspot 2

Brandspot 3

Brandspot 4

Brandspot 5