Skip to main content

பழங்குடியினர் பட்டியலில் படுகர்கள்! சாத்தியமா? சிக்கலா?

ஒவ்வொரு தேர்த லின்போதும், நீலகிரி மாவட்டத்தின் தொன்மைக்குடிகளான படுகர் இன மக்களை பழங்குடியினர் பட்டியலில் சேர்ப்போமெனத் தேர்தல் வாக்குறுதியாக அறிவித்து, படுகர்களின் வாக்கு வங்கியைக் கைப்பற்றுவது அனைத்துக் கட்சியினரின் நீண்ட கால அரசியல் தந்திரங்களில் ஒன்று. இது இப்படியிருக்க, படுகர் இனத்... Read Full Article / மேலும் படிக்க,

இவ்விதழின் கட்டுரைகள்