Skip to main content

சிறுத்தைகளுக்காக ஆதிவாசிகளை வஞ்சிக்கும் அரசு! -மத்தியப்பிரதேச பதட்டம்!

மத்தியப்பிரதேசத்தின் குனோ தேசியப் பூங்காவுக்கு சிவிங்கிப்புலி எனும் இந்தியாவில் தற்சமயம் அதிகம் காணப்படாத சிறுத்தைப் புலி நமீபியாவிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்டிருக்கிறது. சிறுத்தைப் புலிகளை கொண்டுவருவதற்கு முன்பிருந்தே இந்தச் சிறுத்தைகள் பேசு பொருளாயின. தனி ஜெட் விமானத்தில் இந்தியா கொண்டுவரப... Read Full Article / மேலும் படிக்க,

இவ்விதழின் கட்டுரைகள்