Skip to main content

பெருந்துயரகற்றும் பெருஞ்சேரி வாகீஸ்வரர்! -கோவை ஆறுமுகம்

"தாமரை இலை தண்ணீர்போல' என்பது அழகிய பழமொழி. நமது வாழ்க்கையில் மற்றவர்களிடம் எப்படி பழக்கம் வைத்திருக்கவேண்டும் என்பதை எடுத்துரைக்கும் பழமொழியாகும். எத்தனையோ விதமான இலைகள் இவ்வுலகில் இருக்கின்றன. ஆனால் அவற்றின்மீது தண்ணீர் பட்டால் நீண்டநேரம் அதிலேயே நிற்கும். ஆனால் தாமரை இலைமீது தண்ணீர் ... Read Full Article / மேலும் படிக்க

இவ்விதழின் கட்டுரைகள்