Skip to main content

பிரபஞ்ச சக்தியும் வாழ்வியலும்! -பிரசன்ன ஜோதிடர் ஐ. ஆனந்தி

பிரபஞ்சம் (Universe- Cosmo) எனப்படுவது நம் கண்ணில் தென்படும் சூரியன், பூமி, சந்திரன், பல கிரகங்கள், பல நட்சத்திரங்கள் மற்றும் கண்களுக்குப் புலப்படாத பல அரிய சக்திகள் அடங்கிய ஒரு பிரமாண்டமான அமைப்பாகும். பிரபஞ்சம் ஒரு பேராற்றல். இதனை யாராலும் அளவிடமுடியாது. இங்கே கவனிக்கப்பட வேண்டியது என... Read Full Article / மேலும் படிக்க

இவ்விதழின் கட்டுரைகள்