Skip to main content

இந்தியாவின் GDP மதிப்பீடுகளின் முக்கிய குறிப்புகள்

புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அமைச்சகம் (MoSPI) நடப்பு நிதியாண் டிற்கான (2021-22 அல்லது FY22) முதல் முன்கூட்டிய மதிப்பீடுகளை ((FAE) வெளியிட்டது. MoSPI இன் படி, இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) 2021-22 -இல் 9.2 சதவீதம் வளரும். கடந்த நிதியாண்டில் (FY21), GDP 7.3% சுருங்கியது... Read Full Article / மேலும் படிக்க

இவ்விதழின் கட்டுரைகள்