Skip to main content

விபூதி! சுவாரஸ்ய தகவல்கள்! -கவிதா பாலாஜிகணேஷ்

சிவன் கோவிலில் இறைவனை தரிசனம் செய்தபிறகு பிரசாதமாக விபூதி கொடுக்கப்படுகிறது. விபூதி கொடுத்து இப்படி ஆசீர்வாதம் செய்வது காலங்காலமாய் நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வழக்கம். கோவில்களில் இந்த மரபு இன்றும் வழக்கில் இருந்துவருகிறது. இந்த விபூதியை அணிந்துகொள்பவர்களை தீமைகளிலிருந்து காப்பாற்றும... Read Full Article / மேலும் படிக்க

இவ்விதழின் கட்டுரைகள்