Skip to main content

மீன லக்னத்திற்கு 12 பாவங்களில் சூரியன்!

லக்ன கேந்திரத்தில், குருவின் மீன ராசியில் சூரியன் இருந்தால் ஜாதகர் பலசாலியாக இருப்பார். சிறிய அளவில் சில நோய்கள் இருக்கும். ஜாதகர் பகைவர்களை வெல்வார். உழைத்து பெயர், புகழ் அடைவார். வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்கும்.. 2-ஆம் பாவத்தில் செவ்வாயின் மேஷ ராசியில் சூரியன் உச்சமடைகிறது. ஜாதகர் பணக்கா... Read Full Article / மேலும் படிக்க

இவ்விதழின் கட்டுரைகள்