Skip to main content

தலைமுறை சாபம் தீர்க்கும் சிவ வழிபாடு! -பிரசன்ன ஜோதிடர் ஐ. ஆனந்தி

ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை அவனுடைய பூர்வஜென்ம புண்ணிய- பாக்கிய ஸ்தான வலிமைக்கேற்ப அமைகிறது. மனிதன் இப்பிறவியில் அனுபவிப்பதெல்லாம் அவனுடைய கர்மப் பலன்களேயாகும். இந்த கர்மப் பலன்களைக் கொடுக்கும் கிரகம் கர்மகாரகன் சனி. இந்தப் பலன்களை அனுப விப்பது ஜீவாத்மா. ஜீவாத் மாவைக் குறிக்கும் கிரகம் தர்மக... Read Full Article / மேலும் படிக்க உங்கள் கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்

இவ்விதழின் கட்டுரைகள்