Skip to main content

கர்ருபுர்ரு, திடீர், படார், கிண்கிணீர் - இவையெல்லாம் சொற்களா ? கவிஞர் மகுடேசுவரன் எழுதும் சொல்லேர் உழவு பகுதி 29 

Published on 18/12/2018 | Edited on 18/12/2018
soller uzhavu

 

பொருள் தருகின்ற சொற்களையே நாம் பேசுகிறோமா ? நாம் பேச்சில் பயன்படுத்தும் பல சொற்கள் அவற்றிற்குரிய பொருள்களைத் தருபவைதாம் என்றாலும் இடையிடையே உரிய பொருளைத் தர இயலாத ஒலிக்கூட்டுகளையும் எழுப்புகிறோம்.

 

“கதவைப் ‘படார்’னு சாத்தாதே…”

 

“பொத்து’னு விழுந்துட்டான்..”

 

“என்ன திடீர்னு இந்தப் பக்கம் ?”

 

“எதுக்கு மசமசன்னு நிக்கிறே…. போயி ஆக வேண்டிய வேலையைப் பாரு…”

 

“மழை கிழை பெஞ்சுதா ?”

 

மேற்காணும் பேச்சுத் தொடர்களைப் பாருங்கள். படார் என்ற ஒலிக்குறிப்பு. திடீர் என்ற விரைவுக்குறிப்பு. (திடீர் நகர் என்று பெயரே வைத்துவிட்டார்கள்). மசமச என்று உணர்த்தும் குறிப்பு. மழையோடு கிழை என்ற பொருளில்லாத ஒன்று. இவற்றைச் சொல் எனலாமா ? இவை ஏன் பேச்சில் இடம்பெறுகின்றன ? இவற்றை எவ்வாறு பொருள்கொள்வது ? இவற்றைப் பேச்சில் பயன்படுத்துவதோடு எழுதவும் தயங்குவதில்லையே. ஏன் ? 

 

இவற்றை ஏதோ ஒன்றை உணர்த்த விரும்பிய ஒலிக்குறிப்புகளாகக் கருத வேண்டும். மொழியின் தோற்றுவாயும் இத்தகைய ஒலிக்குறிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டதுதான். ஓர் ஒலிக்குறிப்பானது திரளானவர்களால் ஏற்கப்பட்டு நிலைத்தபோது ஒரு சொல் தோன்றியது. மொழியின் இவ்வியல்புகளைத் தேவநேயப் பாவாணரின் துணைகொண்டு விளக்குவது பொருத்தமாக இருக்கும்.

 

சொல்லினைக் கிளவி என்று சொல்வார்கள். சொல்வதை அப்படியே திருப்பிச் சொல்கிறது, நினைவில் வைத்திருந்து பேசுகிறது என்பதால்தான் கிளி என்ற பெயரும் வந்தது. கிளத்தல் என்றால் ஒலியெழுப்பி ஒன்றைக் கூறுவது. கிளத்துவதால் கிளி. நெஞ்சொடு கிளத்தல் என்பது திருக்குறளில் ஓர் அதிகாரம். சொல்லாகத் தகுந்த, ஏதேனும் ஒன்றை உணர்த்தவல்ல ஒழுங்கான ஒலிப்புகள் அனைத்தும் கிளவி எனப்படும்.  

 

கிளவி நிலையில் நாம் பற்பல ஒலிகளை எழுப்புகிறோம். கத்துவதையும் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.

 

சொல் போன்ற ஒலிக்குறிப்பினை, கிளவியினை ஒருமுறை சொல்வது. படார், மடார், படீர், திடீர், குபீர் ஆகியவற்றைப் பேச்சுத் தொடரில் ஒருமுறை வருமாறு பயன்படுத்துவோம். இவற்றை ‘ஒற்றைக் கிளவி’ என்று கொள்ள வேண்டும்.

 

அடுத்து வருவது இரட்டைக் கிளவி. சலசல, பளபள, மசமச, குடுகுடு, வெடவெட, கரகர என்று பலவாறான ஒலிகளில் கிளத்துகிறோம். இரண்டோ இரண்டுக்கு மேற்பட்ட முறையோ அத்தகைய பொருளற்ற தொடர்கள் தொடர்ந்து வரும். இரட்டைக் கிளவிகளை நமக்கு நன்றாகத் தெரியும்.

 

ஒற்றைக் கிளவியாகவோ இரட்டைக் கிளவியாகவோ பேசுவதோடு முடிந்ததா ? வேறு ஏதேனும் வகையில் பொருளற்ற ஒலிக்குறிப்புகளை வெளிப்படுத்துகிறோமா ?

 

எதுகைக் கிளவியாக ஒன்றைச் சொல்கிறோம்.

 

“சட்டுபுட்டுன்னு உடனே கிளம்பு”   

 

“கரடி கர்ருபுர்ருன்னு கத்துது…”

 

இத்தொடர்களில் ஓர் ஒலிக்குறிப்புக்கு எதுகையாக இன்னொன்று தொடர்ந்து வருவதைக் காணலாம். எதுகை என்பது ஒரு சொல்லின் முதலெழுத்தைத் தவிர்த்த பிற அனைத்து எழுத்துகளும் ஒன்றாகி வருதல். மானே தேனே, மயிலே குயிலே, வந்தான் தந்தான்… ஆகியவை எதுகைகள். சட்டு புட்டு, கர்ரு புர்ரு ஆகிய ஒலிக்குறிப்புகள் எதுகைத்தன்மையால் ஆகியிருப்பதைக் காணலாம்.

 

எதுகைக் கிளவியின் இன்னொரு வடிவமாகத்தான் “மழை கிழை உண்டா… காசு கீசு கொடுத்தியா… காத்து கீத்து வீசுதா ?” என்று கூறப்படுவதையும் பார்க்க வேண்டும். இதில் முதற்சொல் பொருளுடைய சொல்லாகவும் அடுத்து வருவது பொருளற்ற கிளவியாகவும் இவ்விரண்டும் எதுகைத் தன்மையோடும் இருப்பதைக் காணலாம். எவ்வொரு சொல்லுக்கும் குறிலுக்குக் கி என்றும் நெடிலுக்குக் கீ என்றும் இக்கிளவிகள் தொடங்குவதையும் கவனிக்க வேண்டும். மழை கிழை, காசு கீசு, காத்து கீத்து, படிப்பு கிடிப்பு, அறிவு கிறிவு. 

 

எதுகைக் கிளவி எழுந்தால் மோனைக் கிளவியும் எழுமே. ஆம். முதலெழுத்துகள் ஒன்றாய் வரும் ஒலிக்குறிப்புகளையும் எழுப்புகிறோம்.

“கிண்கிணீர்னு மணியடிச்சுது…”

"வெக்குவேகுன்னு ஓடி வந்தான்…”

 

மேற்கண்ட தொடர்களில் “கிண் கிணீர், வெக்கு வேகு” என்று முதலெழுத்து ஒற்றுமையுள்ள மோனைக் கிளவிகள் அமைந்திருக்கின்றன.

 

இத்தகைய ஒலிக்குறிப்புகளும் கிளவிகளும் ஒரு சொல் தோற்றுவாயின் ஆதி வழியை நமக்குக் காண்பிக்கின்றன. தொல்மனிதன் கிளவியாக்கிய அம்முறையின் எச்சம் பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் கடந்தும்கூட இன்றுவரை நம்மிடமும் தொடர்ந்து வருகிறது. அத்தகைய தொடர்களைப் பேசுவது மட்டுமின்றி எழுத்திலும் ஆள்கிறோம். அவ்வாறு அக்கிளவிகள் எழுத்தில் இடம்பெறுவதை யாரும் குறைத்து மதிப்பிடுவதுமில்லை.

 

முந்தைய பகுதி:

 

ஒருநாளா ? ஒரு நாளா ? ஒருமுறையா ? ஒரு முறையா ? கவிஞர். மகுடேசுவரன் எழுதும் சொல்லேர் உழவு - பகுதி 28 
 

 

 

 

 

Next Story

“அன்னைத் தமிழ் அரியணை ஏறுமா?” - ராமதாஸ்

Published on 16/03/2024 | Edited on 16/03/2024
Ramadoss questioned Will Tamil ascend the throne?

தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் 2வது உலகத் தமிழ் செம்மொழி மாநாடு அடுத்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் சென்னையில் நடத்தப்படும் எனத் தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அறிவித்திருந்தார்.

இந்த நிலையில், செம்மொழி மாநாட்டிற்கு முன்பாக கல்வி, வணிகம், நீதிமன்றங்களில் அன்னைத் தமிழ் அரியணை ஏறுமா? என்று பா.ம.க நிறுவனர் ராமதாஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். 

இது தொடர்பாக, ராமதாஸ் தனது எக்ஸ் (ட்விட்டர்) பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளதாவது, “தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் இரண்டாவது உலகத் தமிழ்ச் செம்மொழி மாநாடு அடுத்த ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் சென்னையில் நடத்தப்படும் என்று முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அறிவித்திருக்கிறார். நல்லது. அதற்குள்ளாகத் தமிழ்க் கட்டாயப் பாடம், தமிழ் பயிற்று மொழி, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழ் அலுவல் மொழி, கடைகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களில் தமிழ்ப் பெயர்ப்பலகைகள் ஆகியவற்றை சாத்தியமாக்கி  அன்னைத் தமிழை அரியணையில் ஏற்றுமா தமிழக அரசு?” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

Next Story

எழுத்துப் பிழையுடன் அரசு பெயர்ப் பலகைகள்; கவனிக்குமா தமிழ் வளர்ச்சித்துறை?

Published on 11/03/2024 | Edited on 11/03/2024
Spelling mistake on government office name boards

தமிழகத்தில் கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, அதுவரை நடைமுறையில் இருந்து வந்த வீட்டுவசதித் துறையை, 'வீட்டுவசதி  மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை' என்று பெயர் மாற்றியது. அதேபோல, குடிசை மாற்று வாரியத் துறையை, 'தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம்' என்று பெயர்களை மாற்றி அமைத்தது. ஆனால் இந்த இரு துறைகளின் பெயர்களிலும் இடம்பெற்றுள்ள, 'நகர்ப்புறம்' என்ற சொல்லை, 'நகர்ப்புரம்' என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர். அரசின் இணையதளத்திலும் அவ்வாறே பிழையுடன் 'நகர்ப்புரம்' என்றே பதிவு செய்துள்ளனர். அதாவது, வல்லின 'றகரம்' வர வேண்டிய இடத்தில்,  இடையின 'ரகர' எழுத்தைக் குறிப்பிட்டு, 'நகர்ப்புரம்' என்று பிழையுடன் குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தது.

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், கடந்த 11.12.2021 ஆம் தேதி சேலத்தில் கலந்து கொண்ட நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவிலும்கூட, 'நகர்ப்புரம்'  என்று குறிப்பிட்டே பதாகைகள் வைக்கப்பட்டு இருந்தன. செய்தி மக்கள் தொடர்புத் துறை அச்சிட்டு இருந்த அழைப்பிதழிலும் 'நகர்ப்புரம்'  என்று பிழையுடனே குறிப்பிட்டு இருந்தனர். இதுகுறித்து நக்கீரன் இணைய ஊடகத்தில் 20.12.2021ஆம் தேதி செய்தி வெளியிட்ட பிறகு, அரசு இணையதளத்தில் இருந்து பிழையான சொல்  திருத்தம் செய்யப்பட்டு 'நகர்ப்புறம்' என்று மாற்றப்பட்டது.

இது இப்படி இருக்க, சேலம் குமாரசாமிப்பட்டியில் கட்டப்பட்டுள்ள நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலைய கட்டட முகப்பின் இடப்பக்கத்தில், 'நகர்புர' சமுதாய சுகாதார மையம் என்றும், வலப்பக்கத்தில் 'நகர்ப்புர' ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் என்றும், நுழைவு வாயில் முன்பு உள்ள முகப்பு  சுவரில் உள்ள கருப்பு நிற பளிங்கு கல்வெட்டில், 'நகர்புற' சமுதாய சுகாதார மையம் என்றும் எழுத்துப் பிழைகளுடன் பெயர்ப் பலகை வைத்துள்ளனர். வல்லின றகர எழுத்துடன் குறிப்பிடப்படும் புறம் என்ற சொல்லுக்கு திசை, பக்கம், வெளியே, காலம், வீரம், புறநானூறு என பல பொருள்கள்  உள்ளன. இங்கே நகர்ப்புறம் என்பது அனைத்து உட்கட்டமைப்பு வசதிகளையும் பெற்ற நிலப்பரப்பைக் குறிக்கும். அதாவது, இடவாகுபெயராக  வருவது, புறம் ஆகும். நகர் + புறம் = நகர்ப்புறம் எனலாம். ஆகையால், நகர்ப்புறம் என்றே பெயர்ப் பலகையில் குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டும்.

அதேபோல, இடையின 'ரகற' எழுத்துடன் குறிப்பிடப்படும் புரம் என்ற சொல்லுக்கு நகரம், ஊர் என்று பொருள்கள் உள்ளன. இது ஒரு  பெயர்ச்சொல்லாகும். வணிகர்கள் வாழும் பகுதியை நகர் என்கிறார்கள் மொழியியல் ஆய்வாளர்கள். காஞ்சிபுரம் என்றால் காஞ்சி நகர் என்றும், விழுப்புரம் என்றால் விழுமிய நகர், பல்லவபுரம் என்றால் பல்லவ நகர் என்றும் பொருள்படும்.  எனில், நகர்ப்புரம் என்று குறிப்பிட்டால் அதன் பொருள் 'நகர்நகர்' என்றாகி விடும். ஆக, நகர்ப்புரம் என்று குறிப்பிடுவது முற்றிலும் பிழையானது.

Spelling mistake on government office name boards

இது ஒருபுறம் இருக்க, சேலம் குமாரசாமிப்பட்டியில் நகர்ப்புற சுகாதார மையத்தில் பெயர்ப்பலகை எழுதுகையில், அதிகாரிகள் நகர்ப்புறம்  அல்லது நகர்ப்புரம் என்பதில் கடைசி வரை பெரும் குழப்பத்துடன் இருந்திருக்கக்கூடும். ஓரிடத்தில் 'நகர்புரம்' என்றும், மற்றொரு இடத்தில் 'நகர்ப்புரம்' என்றும், நுழைவு வாயில் பகுதியில் 'நகர்புறம்' என்றும் விதவிதமாக  எழுதியுள்ளனர். நகர் + புறம் என்றாலும் சரி; நகர்+புரம் என்றாலும் சரி; சேர்த்து எழுதும்போது இரண்டு சொல்லுக்கும் இடையில் 'ப்' என்ற  ஒற்றெழுத்து மிகும். இலக்கண விதிப்படி சொல்வதெனில், வருமொழியில் ககரம், சகரம், தகரம், பகரம் ஆகிய எழுத்துகளில் தொடங்கும் சொற்கள் இருந்தால், அவ்விரண்டு சொற்களுக்கும் இடையில் க், ச், த், ப் ஆகியவற்றுக்கு இனமான ஏதேனும் ஓர் ஒற்றெழுத்துத் தோன்றும்.

இது மட்டுமின்றி, சேலம் பெரமனூர் நாராயணசாமி தெருவில் உள்ள தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரிய நிர்வாகப் பொறியாளர்  அலுவலக பெயர் பலகையிலும் நகர்ப்புறம் என்பதை 'நகர்ப்புரம்' என்று எழுத்துப் பிழையுடன் வைத்துள்ளனர். இப்படி பிழையான பெயர்ப் பலகைகளை அன்றாடம் காண்போருக்கு, ஒரு கட்டத்தில் அந்தச் சொல்தான் சரியாக இருக்குமோ என்ற முடிவுக்கும் வந்து விடும் அபாயம் இருக்கிறது. இது தொடர்பாக நாம் சேலம் மாவட்ட தமிழ் வளர்ச்சித்துறை உதவி இயக்குநர் ஜோதியிடம் கேட்டபோது, ''இடையின ரகர எழுத்துடன்  'நகர்ப்புரம்' என்று எழுதுவது பிழையானதுதான். சேலம் குமாரசாமிப்பட்டி சுகாதார நிலைய பெயர்ப்பலகையில் நகர்ப்புறம் என்றுதான் எழுத  வேண்டும். இது தொடர்பாக நீங்கள் ஒரு கடிதம் எழுதினால் எங்கெங்கு பிழைகள் இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் திருத்தி எழுதி விடுகிறோம்,'' என்றார்.     

Spelling mistake on government office name boards

அவரை தொடர்பு கொண்டபோது, 'ஐயா' என்றே அழைத்தவர், முழு உரையாடலையும் மொழி கலப்பின்றி பேசினார். பதவிக்குத் தகுந்த அணுகுமுறை சரிதான் என்றாலும் கூட, இதற்கெல்லாம் அரசுக்குக் கடிதம் எழுதினால்தான் பிழைகள் திருத்தப்படும் என்பது சற்று முரணாக இருந்தது. ஒரு தவற்றைச் சுட்டிக்காட்டிய பிறகு அரசு அலுவலர்கள் அதை சரிசெய்வதே சிறந்தது. நகர்ப்புறமா? அல்லது நகர்ப்புரமா? என்ற குழப்பம் இன்னும் தமிழக அரசுக்கே தீர்ந்தபாடில்லை போலிருக்கிறது. நடப்பு ஆண்டுக்கான நிதிநிலை  அறிக்கையிலும் நகர்ப்புறம் என்று வர வேண்டிய எல்லா இடங்களிலும் நகர்ப்புரம் என்றே பிழையுடன் குறிப்பிட்டு இருந்தனர்.

செவ்வியல் செறிவுடன் கூடிய தமிழ் மொழி, ஏற்கெனவே வேகமாகச் சிதைந்து வருகிறது. அதை அழிந்து விடாமல் காப்பதே நம் கடமை.  நாடாளுமன்றத் தேர்தலைக் காரணம் காட்டி, காலம் தாழ்த்தாமல் மேற்படி பிழைகளைத் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை மற்றும் சேலம் மாநகராட்சி  அலுவலர்கள் விரைந்து சரிசெய்திட வேண்டும்.