Skip to main content

இயற்பியலுக்கான நோபல்பரிசு அறிவிப்பு...

Published on 02/10/2018 | Edited on 02/10/2018
nobel

 

 

அமெரிக்கா, பிரான்ஸ், கனடா ஆகிய நாடுகளைச்சேர்ந்த ஆர்தர் ஆஸ்கின், ஜிரார்டு மவுரு, டோனோ ஸ்டிக்லாண்டுவுக்கு ஆகியோருக்கு  இயற்பியல் துறைக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்வீடன்  தலைநகர் ஸ்டாக்ஹோமில் நோபல் பரிசுக் குழுவினர் அறிவித்தனர்.

 

 

 

சார்ந்த செய்திகள்